Silicon Plateau Volume Two, with Tara Kelton, Publication, 2019